BAŞKANIN MESAJI

Yazılım Sanayicileri Derneği olarak 30.yılımızı kucaklarken, ülkemizin yazılım ve bilgi teknolojileri alanındaki ulusal hedef ve önceliklerinin belirlenmesine öncülük etmekten; yazılım ve bilgi teknolojileri alanındaki ulusal hedeflerimizin gerçekleştirilebilmesi için üyelerimiz ve işbirliği kurumlarımız ile el ele çalışmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Kurulduğumuz ilk günden beri daima yenilikçilik, yaratıcılık ve rekabet edebilirliği destekleyerek yazılım sektörümüzün küreselleşmesine hizmet etmeyi bir görev bildik. Umutla ektiğimiz tohumların özel ve kamu sektörlerinde köklenmesi ile yazılım sektörümüzün gelişimine tanıklık ettik. Ülkemizde üretimden enerjiye kadar tüm sektörlerimizin modernizasyonuna ve rekabet gücünün artmasına hizmet eden sayılı sektörlerden biri olan yazılım sektörümüz, önümüzdeki yıllarda büyük bir sıçrama yapmaya gebedir.

Derneğimiz Devlet kurumlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, STK’larımız, üniversitelerimiz, ticaret ve sanayi odalarımız, tüm sanayi temsilcilerimiz ile yazılım sektörümüz arasında bir iletişim ve koordinasyon merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Bir yanda kamu kurum ve kuruluşlarımıza sektörümüzün ihtiyaçlarını iletirken, diğer yanda uluslararası marka geliştirme yönünde yazılım sektörümüzü ve üye şirketlerimizi desteklemekte, geniş katılımlı eğitim ve tanıtım faaliyetleri ile yurt içinde ve yurt dışında Türk yazılımının rekabet gücünü arttırıcı çalışmalar yapmaktadır. Büyüyen yazılım sektörümüzün istihdam ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla projeler üretmek, işbirliği kuruluşlarımız ile eğitim çalışmaları gerçekleştirmek de bir diğer önemli aktivitemizi oluşturmaktadır. Yazılım sektörünün büyük ölçüde insan kaynağına, yaratıcılık ve teknolojik yeterliğe dayalı bir sektör olması, ülkemizin uzun yıllardır arzu ettiği sıçramayı gerçekleştirmeye en büyük aday sektörlerden biri olmasını sağlamaktadır

2021 yılı, devlet kurumlarımızın yazılım sektörünün önem ve değerini yücelttiği, yazılım sektörünün önünün açılması için ciddi adımlar atılan bir yıl oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Milli Teknolojiler Genel Müdürlüğü’nün; Ticaret bakanlığı içerisinde Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’nün kurulması;
Hizmet İhracatçıları Birliği’nin İMMİB‘in bir alt kümesi olmaktan çıkarılıp ayrı bir Genel Sekreterlik haline getirilmesi sektörümüz için çok önemli adımlardır. Bu gelişmeler bizlerin uzun yıllardır hayalini kurduğumuz Yazılım İhracatçıları Birliği’nin de yakında kurulabileceğine olan inancımızı arttırdı. YASAD olarak sektörün stratejik yol haritasının belirlenmesi ve teşvik sistemlerinin yazılım sektörü leyine güncellenmesi yönünde regülasyon çalışmalarımıza daima büyük önem verdik. İnanıyoruz ki bu kurumlar ile yaptığımız ortak çalışmaların filizleri olan yeni teşvik ve destek paketleri ile sektörümüz uzun yıllardır hazırlandığı sıçramayı yapacaktır. Gene 2021 yılında Yazılım ve İleri teknoloji İhtisas Serbest Bölgesi haline dönüşen İstanbul Serbest Bölgesi’nin daveti üzerine taşındığımız yeni Dernek Merkezimizde mevzuat değişiklikleri, yeni fon ve teşvik sistemlerine yönelik bilgilendirmeye ve iki büyük eğitim ve toplantı salonumuz ile sektöre hizmet vermeye devam edeceğiz. İhtisas Serbest Bölgesinde yazılım kobilerini ihracata yönlendirme ve kurumsal alt yapılarını geliştirme amacıyla kurmuş olduğumuz KOBİGMER-Kobi Gelişim ve Girişim Merkezimiz de bu yıl hayata geçecektir. 30. yılımızda derneğimizin uzun yıllardır hayali olan Türk Yazılım Firmaları Kataloğu ‘nu ülkemize kazandırmış olmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Üyelerimizin hem yurt içi hem de yurt dışı tanıtımlarında kullanılmak üzere İngilizce ve Türkçe hazırlanan kataloğumuz, sektörümüzün ve üyelerimizin gücünü ortaya koyarken küresel markalaşma yolculuğuna çıkan üyelerimize de bir referans kaynağı olacaktır. Basılı Katalog yanında online web sitesi olarak da hazırladığımız kataloğumuzun giderek büyüyen bir referans noktası olacağına inancımız tamdır. Türkiye Yazılım Firmaları Kataloğu ’nu hazırlarken temel amacımız basit bir liste ötesinde üyelerimiz firmaların özlük bilgilerini okuyucuya yansıtmak ve ülkemizde yazılım sektörünün 50 yıldır var olduğunu ve firmalarımızın nasıl köklü organizasyonlara dönüştüğünü okuyucularımıza göstermek istedik. Kataloğumuzun sade bir firma listesinden öte firmalarımızın kuruluş yılları, derneğimize üyelik süreleri, firma büyüklükleri, sahip oldukları yazılım ve çözümler, hizmet ettikleri sektörler gibi gelişmiş verilerle sunulması sektörümüzde bir ilktir. Ayrıca Türkiye Yazılım sektörünün ne kadar yaygın dikeylerde ürünleşmiş olduğunu, aranılan neredeyse her alanda yazılım ürünlerimizin ve firmalarımızın bulunduğunu da gelişmiş kategori yapımızla göstermek istedik. Daha yayınlanmadan kamu kurumlarımızın büyük ilgisini çeken kataloğumuz yurt dışı heyet ve fuarlarda bir gurur tablosu olarak kullanılmak üzere şimdiden planlamalara dahil olmuştur. Kataloğumuzun online versiyonu da (online.yasad.org.tr) şimdiden yüksek erişim rakamlarına ulaşmaktadır.

Derneğimizin 30. Yılında, yüksek etkili bir şemsiye kuruluş olarak hedeflenen profesyonelliğe ve etkinliğe ulaşmasından büyük memnuniyet duymakta, üyelerimizden aldığımız destek ile gelecek yıllarda yazılım sektöründe daha da etkin bir rol oynamak için kadrolarımızı ve iletişim ağlarımızı genişletmekteyiz. Yazılımların artık dünyamızda bir varoluş meselesi olduğunu görmekte ve yazılım sektöründe oluşacak ilerlemenin tüm ülkemizi etkileyeceğinin bilincinde olarak çalışmalarımıza büyük bir şevkle devam etmekteyiz. Gelecek gençlerimizin olsun.