HAKKINDA

Yazılım Sanayicileri Derneği Türkiye yazılım sektörünün yegane temsilcisi olarak 1992 yılında kurulmuştur. Türk yazılım ve bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren 400’den fazla şirketi temsil eden tüzel bir dernek olarak temel amacı, Türkiye yazılım pazarını büyütmek, yerli yazılım kullanımını geliştirmek, yazılım ihracatını ve yazılım sektöründeki istihdamı arttırmaktır.

YASAD işbirliği içinde olduğu diğer sektör dernekleri ve kuruluşlarla geniş katılımı ve etki alanı olan bir çatı oluşturmaktadır. Sektör paydaşları arasındaki iletişimi sağlamak yanı sıra Bakanlıklar ve devlet kurumları ile olan bağlantıları ile ülkemizin yazılım ve bilgi teknolojileri alanındaki, ulusal hedef ve önceliklerimizin belirlenmesine ve güncellenmesine öncülük eder.

YASAD, yazılım üretimi açısından kendi kendine yeten bir ülke yaratma nihai hedefi ile yurt içinde özel ve resmi kuruluşlar nezdinde yerli yazılımların kullanımını artırmak amacıyla çeşitli platformlarda yerli yazılım ürünlerini ve firmaları tanıtma çalışmaları yapmaktadır. YASAD bunu gerçekleştirmek için kümelenmeler, çalışma grupları, kampanya yayınları, seminerler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek üyelerinin organizasyon, kalite, rekabet gücü ve marka bilgilerinin geliştirilmesine katkıda bulunur.

Üyeleri arasında ülkemizde tanınmış ve yüksek istihdama sahip yazılım şirketleri yanı sıra uluslararası büyüme potansiyeline sahip çok sayıda yazılım firması da bulunmaktadır. YASAD, yazılım KOBİ'leri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve yazılım şirketlerinin çoğunun bulunduğu Ar-Ge bölgelerinde daha iyi yasal düzenlemelerin geliştirilmesi için devlet kurumları ve yazılım sektörü arasında bir iletişim merkezi olarak hizmet etme rolüne sahiptir. Devlet kurumlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, STK'larımız, üniversitelerimiz, ticaret ve sanayi odalarımız, tüm sanayi sektörlerimiz ile yazılım sektörü arasında bir iletişim ve koordinasyon merkezi olarak, bilgi teknolojileri temelli sektörel problemleri çözmek ve bilişim yoluyla sektörel verimlilikleri arttırıcı projeler geliştirmektedir.

İstanbul merkezli olarak kurulan derneğin üyeleri bugün Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye’ye yayılmıştır.