KATALOG KULLANIM KILAVUZU

Türkiye Yazılım Firmaları Kataloğu, sektörün ilk ve tek kataloğu olarak yazılım sektörümüzün gücünü kapsamlı bir şekilde ortaya koymayı amaçlamaktadır.

İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanan YASAD Türkiye Yazılım Firmaları Kataloğu, basılı yayın ve online katalog olarak oluşturulmuştur. Her iki yayın birbirine QR kodlar ile bağlanmıştır. Kataloğa, online olarak www.yasadonline.com web sitesi üzerinden erişilebilir.

Yazılım Sanayicileri Derneği’nin 7 Kurucu Üyesi - Logo Yazılım, Likom Yazılım, Link Bilgisayar, Eta Bilgisayar, Mega Yazılım, Halıcı Yazılım ve Mikro Yazılım - katalogda “Kurucu Üye Rozeti” ile belirtilmiştir.

Her ne kadar yazılım sektöründe bir firmanın çalıştırdığı personel sayısı firmanın büyüklüğü ve gücünü her zaman tam olarak ifade edemese de okuyucularımıza üyelerimizin yapısı hakkında bilgi vermek amacıyla kataloğumuzda YASAD Üye sınıflarına yer verdik. Katalogdaki YASAD Üyesi firmalarımızın künyelerinde aşağıdaki sınıflandırma yer almaktadır :

  • A Grubu Üye: personel sayısı > 250 kişi
  • B Grubu Üye: personel sayısı 50-249 kişi
  • C Grubu Üye: personel sayısı 10-49 kişi
  • D Grubu Üye: personel sayısı 1-9 kişi

Sektörün tüm dikeylerindeki firmalarımız bir hiyerarşi çerçevesinde ürün ve sundukları hizmet grubuna göre 20 ana kategoride sergilenmiştir. Kategoriler üye firmalarımızın faaliyet alanları ve ürünlerine göre oluşturulmuştur. Yazılım firmaları sıralanan ana kategorilerde, tabloda yer alan renk grubu ve sayfa aralığında yer almaktadır. Kataloğumuzun sonunda firmalarımızın alfabetik sıralaması da yer almaktadır.

ANA KATEGORİ RENK GRUBU SAYFA ARALIĞI
Sektörel Yazılım Şİrketİ 40 - 48
ERP & PLM 49 - 70
Temel İş Uygulamaları 71 - 81
İş Akışı ve Doküman Yönetİmİ 82 - 85
Depo Yönetİmİ ve İzlenebİlİrlİk 86
Üretİm Yönetİm Sİstemlerİ 87 - 91
Coğrafi Bİlgİ Sİstemlerİ 92 - 94
Dİjİtalleşme Araçları 95 - 100
Vİdeokonferans ve İşbİrlİğİ Çözümlerİ 101
Telekom Yazılımları 102 - 106
İş Zekası ve Analİtİk Çözümler 107 - 108
Akıllı Şehİr Teknolojİlerİ 109 - 111
E-Devlet Yazılımları 112 - 113
Platform Yazılımları 114
Eğİtİm Yazılımları 115 - 116
Oyun ve Eğlence Yazılımları 117
Krİtİk / Yenİ Teknolojİler 118 - 132
Siber Güvenlik Yazılımları 133 - 135
Bilişim Hizmetleri Yazılımları 136 - 139